بایگانی برچسب: الکتروموتور ایرانی

لیست قیمت الکتروموتور

لیست قیمت الکتروموتور

الکتروموتور یا موتور الکتریکی، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند. این حرکت مکانیکی توان های مختلفی را در بر می گیرد که دقیقا بر اساس همین توان، که مهمترین مشخصه الکتروموتور می باشد، لیست قیمت الکتروموتور تعیین می گردد. نه تنها توان الکتروموتور بلکه عوامل دیگری در تعیین هزینه الکتروموتور دخیل می باشندادامه مطلب >